ใบอนุสิทธิบัตรเครื่องล้างแอร์ และ เครื่องล้างหม้อน้ำ

 ใบอนุสิทธิบัตรเครื่องล้างแอร์ และ เครื่องล้างหม้อน้ำที่ได้มา